کوره های واگنی ( شاتل )

کوره واگنی یا شاتل از نظر ظاهری و مشخصات فیزیکی شباهت بسیاری به کوره های صندوقی یا ببچ دارند با این تفاوت کخ دارای یک کف متحرک می باشند .

کف متحرک این کوره های صرفا جهت تسریع و سهولت در بارگزاری آن می باشد.

کوره های واگنی یا شاتل حتما دارای حداقل یک واگن می باشند ( همچنین می توان بر اساس نیاز برای آن دو یا چند واگن طراحی شود .)  و به دلیل اینکه کف این کوره ها به صورت ریلی و متحرک ساخته می شوند ، میتوان از یک واگن به صورت رزرو استفاده نمود که به آسانی عملیات بارگزاری را در زمانی که یک واگن به عنوان واگن اصلی داخل کوره در حال عملیات پخت است ، واگن جدید را جایگزین کرد .

حرکت واگن ها میتواند توسط ریل های تعبیه شده به صورت دستی و اتوماتیک به داخل کوره انجام شود .

درب این کوره های عمدتا به صورت درب از روبرو ساخته می شود .

در انواع این نوع کوره ها ممکن است برحسب نیاز ، کوره دارای دو درب باشد
( درب از جلو و عقب کوره طراحی می شوند )

 

در حالت کاربری این کوره برای پخت سفال و سرامیک ،بارگیری و چیدمان بار روی این کوره ها بر حسب ابعاد قطعات ، نیازمند استفاده از صفحات سرامیکی و پایه های مخصوص خواهند بود
که بتوان از فضای داخلی این کوره ها حداکثر استفاده را انجام داد .

این کوره ها به صورت برقی و گازی و در ابعاد مختلف قابل طراحی و ساخت می باشند