کوره سخت کاری فلزات

کوره سخت کاری فلزات در انواع مختلف کانتینیوس و توری طراحی و ساخته می‌شوند .

عملیات سخت کاری قطعات فلزی در این کوره ها بسته به نوع و جنس فلز مربوطه متفاوت می باشند

در بعضی از قطعات فلزی هنگامی که قطعه مورد نظر به دمای مناسب رسید
و در حالت گداخته و سرخ قرار گرفت به یک بار سرد می شود
و یا در وان روغن و یا در حجم مشخصی از آب ریخته می‌شود
که به این صورت به حالت سخت شده تبدیل خواهد شد
که فرآیند این عملیات نیز مانند همه کوره ها کاملا بسته به نوع کاربری کوره و
قطعات مورد نظر با یکدیگر متفاوت خواهند بود .

کوره های سخت کاری فلزات عموماً به روش تامین حرارت
به وسیله گاز و شعله مستقیم مشعل های مخصوص طراحی و ساخته می شوند
همچنین میزان قدرت و فشار گاز شهری برای استفاده در این کوره ها نیز با یکدیگر متفاوت بوده
و از حداقل یک پوند فشار تا چندین پوند فشار متغییر خواهند بود .

هیچ محصولی یافت نشد.